Unofficial Polish language pack for WBB 4.1.12

 • Hello :)

  I would like to share with You a full Polish translation for WoltLab Burning Board made entirely from scratch by me - PolUser aka Mr. Orbita.

  Be aware that I had to make a lot of changes in different places, which may have unforeseen consequences (WBB can throw Fatal Error if it will run into some mistaken/damaged line):
  - plural words (eg. 1 post 2-4 posty 5 -... postów 22-24 posty, etc.), help found here: Translation: problem with plural in my language only adjusted these advices to my needs. Special thanks to @MysteryCode
  - gender (on otrzymał ostrzeżenie, ona otrzymała ostrzeżenie), help found here: Showing content based on gender - {if $user->gender == 1} only adjusted these advices to my needs. Special thanks to @Josh and @Sonnenspeer

  At my localhost installation Polish translation works fine.

  Translation includes:
  - WCF 2.1 / WBB 4.1.12
  - Modern Shoutbox 1.1.7 pl 3 extension (as a separate XML file)
  - Revo Shoutbox 1.0.3 extension (as a separate XML file)
  - Tapatalk 1.3.8 extension (as a separate XML file)
  - Text Replacement 1.0.1 extension (as separate XML file)
  - Thread: Merge double posts 1.0.1 pl 1 extension (as a separate XML file)

  Translation does NOT include:
  - WoltLab Blog
  - WoltLab Calendar
  - WoltLab Gallery
  - WoltLab Filebase
  (I do not have a license for these products)

  Translation is complete and includes absolutely all elements, including a complete admin panel, the default terms and conditions, privacy policy and cookies policy, and even city names in the time zone configuration - really everything.

  Installation:
  - go to Admin CP
  - go to Appearance
  - select Languages
  - go to Import Language
  - select file and choose Submit

  Be aware that the default terms and conditions and privacy policy are only translated. They are NOT tailored to the Polish legal requirements!

  Please report bugs and suggestions in this thread, with description as much detailed as possible (place of error and way to trigger it) - I'll try to track down and (hopefully) improve the translation.

  When you share these files on other servers, please keep information about the author - to prepare this translation it took me a lot of time and cost a lot of work. If I will find these files somewhere without or with changed authorship or my work will be disrespected in other way - I will cease to update it.

  Because of very limited time I will not run any Polish WBB support or be part of such - sorry - lack of time.

  ------------------------------------ below Polish translation of this post ------------------------------------
  ---------------------------------- poniżej polskie tłumaczenie tego postu ----------------------------------

  Witam :)

  Prezentuję pełne polskie tłumaczenie dla WoltLab Burning Board wykonane w całości od zera wyłącznie przeze mnie (PolUser aka Mr. Orbita).

  Proszę mieć na uwadze, że aby dostosować tłumaczenie do potrzeb polskich użytkowników, musiałem wprowadzić wiele zmian w różnych miejscach, które mogą mieć nieprzewidziane skutki (WBB jest tak skonstruowane, że potknięcie w linijce tłumaczenia może nawet skutkować błędem Fatal Error), chodzi tu o dwie kwestie:
  - liczba mnoga (np. 1 post, 2-4 posty, 5-... postów, 22-24 posty itp.), pomoc znalazłem tu: Translation: problem with plural in my language jedynie dostosowałem porady. Dziękuję w szczególności @MysteryCode
  - płeć (on otrzymał ostrzeżenie, ona otrzymała ostrzeżenie), pomoc znalazłem tu: Showing content based on gender - {if $user->gender == 1} jedynie dostosowałem porady. Dziękuję w szczególności @Josh i @Sonnenspeer

  U mnie na lokalnej instalacji testowej spolszczenie generalnie działa.

  Spolszczenie obejmuje:
  - WCF 2.1/WBB 4.1.12
  - rozszerzenie Modern Shoutbox 1.1.7 pl 3 (osobny plik XML)
  - rozszerzenie Revo Shoutbox 1.0.3 (osobny plik XML)
  - rozszerzenie Tapatalk 1.3.8 (osobny plik XML)
  - rozszerzenie Text Replacement 1.0.1 (osobny plik XML)
  - rozszerzenie Thread: Merge double posts 1.0.1 pl 1 (osobny plik XML)

  Spolszczenie NIE obejmuje:
  - WoltLab Blog
  - WoltLab Calendar
  - WoltLab Gallery
  - WoltLab Filebase
  (nie posiadam licencji na te produkty)

  Spolszczenie jest kompletne i uwzględnia absolutnie wszystkie elementy, wliczając kompletny panel administratora, domyślny regulamin, politykę prywatności oraz politykę ciasteczek, a nawet miasta w wyborze strefy czasowej - absolutny komplet.

  Instalacja:
  - zaloguj się do Panelu administratora
  - idź do Appearance
  - wybierz Languages
  - idź do Import Language
  - wybierz plik i kliknij Submit

  Przy regulaminie, czy polityce prywatności zastrzegam, że to tylko tłumaczenie - nie jest dostosowane do polskich wymogów prawnych!

  Proszę zgłaszać błędy i sugestie w tym wątku, z możliwie precyzyjnym opisem gdzie i kiedy ma miejsce błąd - będę próbował namierzać i (oby) poprawiać.

  Przy udostępnianiu plików na innych serwerach proszę zachować informację o autorze - przygotowanie tego tłumaczenia zajęło mi ogrom czasu i kosztowało dużo pracy. Jeśli zobaczę gdzieś, że moje pliki zostały opisane innym autorstwem lub w jakikolwiek inny sposób nie uszanowano mojej pracy - nie będę udostępniał aktualizacji i będę je robić tylko dla swojego forum.

  Z uwagi na skromne zasoby czasowe nie zamierzam uruchamiać polskiego wsparcia WBB ani uczestniczyć w takim - przykro mi - brak czasu.


  Changelog/Lista zmian:

  Display Spoiler


  12.11.2016
  - brakująca kropka w jednym miejscu w tłumaczeniu WBB (kosmetyka)/missing dot in one string in WBB translation (pure cosmetic)
  - dodane tłumaczenie dla Text Replacement 1.0.1 (osobny plik XML)/added translation for Text Replacement 1.0.1 (separate XML file)

  30.10.2016
  - aktualizacja do WBB 4.1.12/updated to WBB 4.1.12
  - dodane tłumaczenie dla Revo Shoutbox 1.0.3 (osobny plik XML)/added translation for Revo Shoutbox 1.0.3 (separate XML file)
  - sprawdzenie zgodności z Modern Shoutbox 1.1.7 pl 3 (osobny plik XML, bez zmian)/checked compability to Modern Shoutbox 1.1.7 pl 3 (separate XML file, none changes)
  - sprawdzenie zgodności z Tapatalk 1.3.8 (osobny plik XML, bez zmian)/checked compability to Tapatalk 1.3.8 (separate XML file, none changes)
  - z uwagi na brak nowych zgłoszeń problemów tłumaczenie wychodzi z fazy BETA/because of none new bugreports translation is going out of BETA phase

  5.06.2016
  - aktualizacja do WBB 4.1.11/updated to WBB 4.1.11
  - aktualizacja do Tapatalk 1.3.7 (osobny plik XML)/updated to Tapatalk 1.3.7 (separate XML file)
  - aktualizacja do Modern Shoutbox 1.1.7 pl 2 (osobny plik XML)/updated to Modern Shoutbox 1.1.7 pl 2 (separate XML file)
  - dodane tłumaczenie dla Thread: Merge double posts 1.0.1 pl 1 (osobny plik XML)/added translation for Thread: Merge double posts 1.0.1 pl 1 (separate XML file)

  14.03.2016
  - aktualizacja do WBB 4.1.10/updated to WBB 4.1.10

  22.02.2016
  - poprawiony błąd związany z wcf.user.profileHits (dzięki Kaphalor)/fix crash related to wcf.user.profileHits (thanks Kaphalor)

  19.02.2016
  - pierwsze wydanie publiczne/first public release

 • That's weird - works here with 7-zip. Repacked with lower compression level, maybe this will work - sorry for that.

  EDIT: File deleted now, updadet version in first post.

  Edited once, last by PolUser (June 6, 2016 at 3:08 AM).

 • Awesome, maybe you wouldn't mind doing Polish translations for my 3 plugins? I have many translations done so far, except Polish and Turkish (waiting on @Puts to come around again lol).

  Edited once, last by Smooey (February 20, 2016 at 12:20 AM).

 • Done - translated everything :)
  These extensions are in Plugin Store here? For some reason I failed to find them, so I only translated strings without testing.

  If these extensions are free and they are available somewhere for download - please PM me link where to find them so I will check translation on live enviroment ;)

 • Done - translated everything
  These extensions are in Plugin Store here? For some reason I failed to find them, so I only translated strings without testing.

  Wow that was quick lol! Thanks PolUser! :)
  No, they're not in store here. I have them scattered about in various posts on here in the past lol. Plan was to make threads about them in plugin development forum when I get all translations I can get hands on lol.

  If these extensions are free and they are available somewhere for download - please PM me link where to find them so I will check translation on live enviroment

  They're free yes, will send you copies in PM then, gotta rezip them up etc.. :)

 • There seems to be a problem in this key: wcf.user.profileHits.

  According to my colleague, you tried to apply the gramatical correct values for the amount of users who checked a profile:

  Quote

  1 Odwiedziny, 2,3,4 Odwiedziny, 5> Odwiedzin

  But it seems that the WCF/WBB can't cope with some changes in there since we get a Fatal Error:

  Fatal error: PHP notice in file /home/www/wbb4test/html/multilanguage/wcf/acp/templates/compiled/0_wbb_6_userSearch.php (687):Undefined index: user

 • Sorry for that, I was afraid that maybe this string is used somewhere else (earlier I spotted same problem for wcf.user.activityPoint and wbb.post.posts and I had to translate it without taking plural into account).

  Fixed version below - please check it.

  EDIT: File deleted, it was obsolete now, updated version in first post.

  Edited once, last by PolUser (June 6, 2016 at 3:10 AM).

 • Translation updated to WBB 4.1.10 (added one line, other changes were not needed as already when translating I detected them and in translation all other changes were already taken into account ;) ).

 • Translation updated to WBB 4.1.11 (a lot of changes based on changes in English translation, ~200 lines updated, 2 days of work - need to compare files to catch differences), updated translations for Modern Shoutbox and Tapatalk extensions, added translation for Thread: Merge double posts extension.
  Updated archive in first post.

  Edited 2 times, last by PolUser (June 6, 2016 at 3:15 AM).

 • Translation updated to WBB 4.1.12, sorry for delay - it was because there were a lot of small changes in English translation again. English translation is a base for my Polish translation, so every change had to be checked. That was more than 360 differences. I'm hoping that it's the last big wave of changes in English translation...

  With current update I have also checked Polish translation for latest Tapatalk and Modern Shoutbox - there were no changes between versions, so old XML files are still valid and correct.

  PS: I have started to update polish translation against WBB 5.

  Edited once, last by PolUser (October 30, 2016 at 9:32 PM).

 • Sorry for another post - just to let You know, I've bought Revo Shoutbox and added Polish translation for it now as a separate XML file - archive is updated again at first post ;)

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!