Good Writer

 1. Devon

  1,000 likes received
 2. Matthias Schmidt

  1,000 likes received
 3. TLDR

  1,000 likes received
 4. jens1o

  1,000 likes received
 5. Alexander Ebert

  1,000 likes received
 6. SoftCreatR

  1,000 likes received
 7. norse

  1,000 likes received
 8. Black Rider

  1,000 likes received
 9. Marcel Werk

  1,000 likes received
 10. Throwholics

  1,000 likes received
 11. Bibini

  1,000 likes received
 12. Netzwerg

  1,000 likes received
 13. Christopher Walz

  1,000 likes received
 14. Andrea Berg

  1,000 likes received
 15. Darkwood.Design

  1,000 likes received
 16. Tim Düsterhus

  1,000 likes received
 17. UdoZ

  1,000 likes received
 18. D3nnis3n

  1,000 likes received
 19. mcburn

  1,000 likes received
 20. Cadeyrn

  1,000 likes received
 21. Morik

  1,000 likes received
 22. Sonnenspeer

  1,000 likes received
 23. Flo Lauterbach

  1,000 likes received
 24. jacboy

  1,000 likes received
 25. Teralios

  1,000 likes received
 26. ><(((('>

  1,000 likes received
 27. ReeN

  1,000 likes received
 28. Subseven

  1,000 likes received
 29. Cyperghost

  1,000 likes received
 30. Geronimo

  1,000 likes received